Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2024

JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu alarmowego i informowania dla pyłu PM10

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie przesyła powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.01.2024 r.

Powiadomienie 12.01.2024 r

Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie – webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Szanowni Państwo,

informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30) webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie”.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza zgłoszeniowego:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

Celem spotkania jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii..

Więcej „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie – webinarium dla seniorów i ich opiekunów”

Powiat Strzyżowski otwiera dodatkowe połączenia autobusowe w ramach publicznego transportu zbiorowego

Szanowni Mieszkańcy
Powiat Strzyżowski informuje, że od dnia 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. będzie realizował powiatowe przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych:
  1. Huta Gogołowska – Stępina – Cieszyna – Frysztak – Wiśniowa – Strzyżów,
  2. Gwoźnica Górna – Konieczkowa – Niebylec – Lutcza – Żyznów – Strzyżów,
  3. Pstrągowa – Czudec – Glinik Zaborowski – Żarnowa – Strzyżów.

Więcej „Powiat Strzyżowski otwiera dodatkowe połączenia autobusowe w ramach publicznego transportu zbiorowego”

INFORMACJA dotycząca realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”

Działając na podstawie § 14 ust. 1 umowy nr PP.272.1.6.2018.PC/2018 z dnia 04.09.2018r. z Wykonawcą firmą SANITO Sp. z o.o., zgodnie z zamówieniem „Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wiśniowa i Frysztak wraz z zapisami umowy gwarancyjnej”, informuję iż w dniu 21.01.2024 r. upływa termin 5 lat gwarancji w zakresie pomp ciepła.

Po tym terminie zamontowana pod Państwa adresem pompa ciepła nie będzie już objęta gwarancją, serwisowaniu ani ubezpieczeniu.

Pełen zakres projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”, obejmuje swym zakresem również dostawę i montaż kotłów na biomasę oraz instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

Realizacja dostawy i montażu kotłów na biomasę zakończyła się w 2018 r. (gwarancja zakończyła się w 2023 r.), zaś realizacja dostawy i montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych zakończyła się w 2019 r.

Cały projekt objęty jest tzw. trwałością projektu, co oznacza iż dopiero po upływie 5 lat od zakończenia pełnego zakresu projektu, instalacje zostaną przekazane Państwu na własność (przekazanie końcem roku 2024 odrębną umową).

Wójt

Jan Ziarnik

 

Nabór uzupełniający skierowany do mieszkańców Gminy Frysztak spełniających wymogi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Wójt Gminy Frysztak ogłasza nabór uzupełniający skierowany do mieszkańców Gminy Frysztak spełniających wymogi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wskazane na stronie internetowej projektu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

W ramach ogłoszonego naboru Wnioskodawca może pozyskać na własność komputer przenośny wraz z oprogramowaniem (laptop użytkowany przez rok, w pełni sprawny, kupiony 28.07.2022 r.).

Więcej „Nabór uzupełniający skierowany do mieszkańców Gminy Frysztak spełniających wymogi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR””

Do góry