INFORMACJA dotycząca realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”

Działając na podstawie § 14 ust. 1 umowy nr PP.272.1.6.2018.PC/2018 z dnia 04.09.2018r. z Wykonawcą firmą SANITO Sp. z o.o., zgodnie z zamówieniem „Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wiśniowa i Frysztak wraz z zapisami umowy gwarancyjnej”, informuję iż w dniu 21.01.2024 r. upływa termin 5 lat gwarancji w zakresie pomp ciepła.

Po tym terminie zamontowana pod Państwa adresem pompa ciepła nie będzie już objęta gwarancją, serwisowaniu ani ubezpieczeniu.

Pełen zakres projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”, obejmuje swym zakresem również dostawę i montaż kotłów na biomasę oraz instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

Realizacja dostawy i montażu kotłów na biomasę zakończyła się w 2018 r. (gwarancja zakończyła się w 2023 r.), zaś realizacja dostawy i montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych zakończyła się w 2019 r.

Cały projekt objęty jest tzw. trwałością projektu, co oznacza iż dopiero po upływie 5 lat od zakończenia pełnego zakresu projektu, instalacje zostaną przekazane Państwu na własność (przekazanie końcem roku 2024 odrębną umową).

Wójt

Jan Ziarnik