Wyciek danych z laboratorium ALAB

Szanowni Mieszkańcy

W związku z wyciekiem danych pacjentów z laboratorium ALAB, (laboratorium wykonuje badania dla przychodni zdrowia), ministerstwo cyfryzacji udostępniło narzędzie dzięki któremu każdy z nas może sprawdzić, czy jego dane z ALAB wpadły w ręce hakerów i zostały upublicznione. Dane które zostały upublicznione to: imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania oraz wynik badania laboratoryjnego.

Narzędzie dostępne jest na stronie https://bezpiecznedane.gov.pl/, aby sprawdzić swoje dane należy zalogować się profilem zaufanym.

W sytuacji gdy sprawdzenie zakończy się pozytywnie (dane wyciekły do sieci) , istnieje możliwość zastrzeżenia numeru PESEL na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie lub w Urzędzie Gminy Frysztak pok. 13

Więcej informacji na stronie ALAB: https://www.alablaboratoria.pl/19811-komunikat-incydent-naruszenia-bezpieczenstwa-danych-osobowych,

jak również:

https://sekurak.pl/wyciek-wrazliwych-danych-medycznych-oraz-osobowych-z-alab-laboratoria-mozna-sprawdzic-czy-twoje-dane-wyciekly/ ,