KOMUNIKAT SKIEROWANY DO KONSUMENTÓW WODY Z WODOCIĄGU FRYSZTAK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu  Frysztak, że woda z sieci wodociągowej pobrana w punkcie poboru Stacja Uzdatniania Wody Cieszyna nr działki 427 nadaje się warunkowo do spożycia przez ludzi, w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

W pobranej w ramach wewnętrznej kontroli próbce wody dnia 05.12.2023 r. w punkcie poboru: Stacja Uzdatniania Wody Cieszyna nr działki 427 stwierdzono obecność związków manganu – 149 µg/l (przy dopuszczalnej 50 µg/l) oraz przekroczenie ilości mikroorganizmów w temp. 22°C w ilości >300 jtk/1ml (przy dopuszczalnej 100 jtk/1ml).

W punktach poboru SUW Frysztak ul. Mostowa, Przedszkole Publiczne we Frysztaku i GS Frysztak Twierdza nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w  rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Wyniki badań zostały zawarte w sprawozdaniu z badań z dnia 12.12.2023r, nr SB/156451/12/2023,  (data wpływu do sekretariatu PSSE Strzyżów 27.12.2023). Badanie zostało przeprowadzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A.

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia osoby z osłabioną odpornością, rodzice/ opiekunowie małych dzieci korzystając z wody wodociągowej zachowali szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzyżowie     

       Zdzisław Sarna