Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w lutym 2024 r.

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w lutym 2024 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 20.02.2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (wtorek)
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku za 2023 r.
 2. Analiza wpływów z wynajmu budynków komunalnych i poniesionych wydatków za budynki komunalne za 2023 r.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 21.02.2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (środa)
Porządek posiedzenia:

 1. Spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Frysztak. Aktualne zasady wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach znajdujących się w obwodach Kół Łowieckich. Zasady wypłat szkód wyrządzonych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich wypłacanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 22.02.2024 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (czwartek)
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku za 2023 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 23.02.2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak. (piątek)
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza stanu realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak” za 2023 rok.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
mgr Ewelina Baje
Podinspektor