Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w marcu 2024 r.

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!
Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w marcu 2024 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 21.03.2024 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbędzie się w dniu 22.03.2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Omówienie zasad składania wniosków w ramach PROW.
 2. Analiza funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku za 2023 r.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 25.03.2024 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół we Frysztaku za 2023 rok.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 26.03.2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza wpływów z wynajmu budynków komunalnych i poniesionych wydatków na budynki komunalne za 2023 r.
 2. Analiza sprawozdań z działalności sołtysów.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 27.03.2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku za 2023 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
mgr Ewelina Baje
Podinspektor