Transport na wybory

Szanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

  1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
  2. lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

  1. Pisemnie w Urzędzie Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak
  1. Ustnie, w tym telefonicznie Sekretariat w Urzędzie Gminy Frysztak Tel. 17-27 77 110
  1. w formie elektronicznej
    email: ug@frysztak.pl
    ePUAP: /7jq3nk40a7/SkrytkaESP

najpóźniej w terminie do 25 marca 2024 r

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (4 kwietnia). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Wzór wniosku – Transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia