Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w kwietniu 2024 r.

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w kwietniu 2024 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbędzie się w dniu 19.04.2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska za 2023 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 22.04.2024 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza stanu porządku publicznego w 2023 r.
 2. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej w 2023 r.
 3. Analiza funkcjonowania GOK we Frysztaku za 2023 r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, odbędzie się w dniu 22.04.2024 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skarg.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23.04.2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku za 2023 r.
 2. Kontrola wybranych przez komisję inwestycji zakończonych w 2023 r.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 24.04.2024 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza kosztów funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w 2023 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Ocena stanu dróg na terenie gminy Frysztak.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
mgr Ewelina Baje
Podinspektor