I sesja Rady Gminy Frysztak kadencji 2024-2029

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!

W związku z otrzymaniem postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Frysztak kadencji 2024-2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r., informuję, że spotkanie inauguracyjne na rozpoczęcie kadencji 2024-2029 samorządu Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r.

 • 8:00 – msza święta w Kościele Parafialnym pw. NMP we Frysztaku w intencji samorządu gminy Frysztak,
 • 9:00 – wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnych Gminy Frysztak i wyborze na Wójta Gminy Frysztak – sala konferencyjna Urzędu Gminy,
 • 9:15 – rozpoczęcie I sesji Rady Gminy Frysztak kadencji 2024-2029 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
 2. Ślubowanie Radnych.
 3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Frysztak.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Frysztak.
 5. Ślubowanie Wójta Gminy Frysztak.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Jan Ziarnik
Wójt Gminy