Informacja dla producentów zbóż

W związku z pismem Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 24.05.2024 roku znak ŚR-1V.6333.34.2024 informuję, że zgodnie z § 3zzo rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), uruchomiona została pomoc dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. Pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. sprzedali lub sprzedadzą pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień i mieszankę zbożową.

Z uwagi na krótki termin trwającego naboru do dnia 5 czerwca br., uprzejmie proszę zainteresowanych rolników  o pilne składanie wniosków  w tym zakresie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dlaproducentow-pszenicy-44a-jeczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowych.