Wydarzenie ekologiczne dla społeczności szkolnej Gminy Frysztak w szczególności dla SP Frysztak

Wójt Gminy Frysztak informuje, że zadanie p. n. „Wydarzenie ekologiczne dla społeczności szkolnej Gminy Frysztak w szczególności dla SP Frysztak” zrealizowano w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 8000,00 zł.

do publicznej wiadomości edukacja ekologiczna