Jesteś tutaj:

Dzień: 2024-06-27

Gmina Frysztak uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie gminy Frysztak”.

Gmina Frysztak uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt
Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie gminy Frysztak”.

W ramach projektu  planujemy wybudować lub przebudować 5 064 mb sieci wodociągowej, zmodernizować 70,5 mb sieci wodociągowej, przebudować i zmodernizować stację uzdatniania wody wraz z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kW.

Z projektu korzystać będą mieszkańcy przyłączeni do gminnej sieci wodociągowej.

Cele głównym projektu jest uporządkowanie gospodarki wodnej oraz poprawa warunków społeczno – gospodarczych na terenie gminy.

Efektem projektu będzie poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę, zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, unowocześnienie i poprawa sprawności systemu wodociągowego, zwiększenie obszaru zaopatrywanego w wodę z wodociągów, stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego gminy.

#FunduszeUE    #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 3 250 912,72 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 710 919,26 zł

Seminarium online dla seniorów i ich opiekunów pt. „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. III edycja”

Szanowni mieszkańcy gminy

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów pt. „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. III edycja”.

Webinarium odbędzie się 11 września 2024 roku (10:00-12:30). Webinarium jest organizowane we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej i Komendą Główną Policji, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89709&p_id=18

 

Do góry