Jesteś tutaj:

Dzień: 24 września 2020

Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak

Logo EFS Logo Polska Logo województwa podkarpackiego Logo UE EFRR

Gmina Frysztak realizuje projekt „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”. Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców Gminy Frysztak w sposób selektywny i zmniejszenie ilości odpadów trafiających do systemu w formie zmieszanej.

Więcej „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”

Do góry