Budowa przystani kajakowej polegającej na umocnieniu skarpy brzegowej rzeki w postaci schodów, przebudowie dojazdu wraz z jego oświetleniem oraz wykonaniu altany, strefy relaksu i rozrywki.

Logo UE
Obrazek przedstawia logo programy LEADER
Obrazek przedstawia herb Gminy Frysztak białego baranka na czerwonym tle oraz napis Gmina Frysztak
Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celem operacji jest rozszerzenie i poprawa jakości infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej sprzyjającej rozwojowi turystyki. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 17.08.2020r. Gmina Frysztak zawarła z Województwem Podkarpackim umowę na realizację projektu pn. „Budowa przystani kajakowej polegającej na umocnieniu skarpy brzegowej rzeki w postaci schodów, przebudowie dojazdu wraz z jego oświetleniem oraz wykonaniu altany, strefy relaksu i rozrywki.”Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Projekt obejmuje budowę infrastruktury rekreacyjno –kulturalnej w miejscowościach Frysztak i Kobyle. We Frysztaku zostanie wykonany dojazd do przystani wraz z jego oświetleniem (dz. 347) oraz część rekreacyjno –kulturalna składająca się z: 1) altany, która ma służyć jako miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych na świeżym powietrzu, 2) strefy relaksu i rozrywki, która składać się będzie z paleniska ogniskowego wraz z ławkami, boiska do piłki siatkowej plażowej o wymiarach 8m x 16m wraz ze strefą ochronną, betonowych leżaków do wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i turystów (dz.348/3). W Kobylu zostanie wykonane umocnienie brzegu rzeki Wisłok betonowymi schodami, które ma ułatwić mieszkańcom i turystom korzystanie z turystyki kajakowej.

Wnioskowana kwota pomocy ze środków EFRROW: 66781,00zł

Wkład własny Gminy Frysztak: 38171,99zł