Projekt „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Logo EFS
Logo Polska
Logo CPPC
Logo UE EFRR

Gmina Frysztak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie zdalnego nauczania poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego.

W ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +” Gmina Frysztak zakupiła:

  • 3 laptopy,
  • 16 zestawów komputerowych,
  • 51 jednostek stacjonarnych,
  • 36 monitorów,
  • 2 tablety graficzne,
  • 1 wizualizer,
  • 1 kamera internetowa.

Zakupiony sprzęt został przekazany dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak w celu udostępnienia ich uczniom głównie z rodzin wielodzietnych i nauczycielom do realizacji podstawy programowej w formie zdalnego nauczania.
Wartość projektu: 95 000 zł
Dofinansowanie z funduszy UE: 95 000 zł