Jesteś tutaj:

Dzień: 2021-02-18

Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Wypełniając obowiązek wynikający z art.11.a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 638 ) Wójt Gminy Frysztak informuje, że uwagi i propozycje do projekt u programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2021 roku można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2021 roku włącznie. Więcej „Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi”

Do góry