Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu czerwcu

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu czerwiec odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r., sprawozdanie finansowe za 2020 r., informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak.
2) Analiza funkcjonowania dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021.
3) Opiniowanie projektów uchwał.
4) Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r., sprawozdanie finansowe za 2020 r., informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 /piątek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku i jej filii za 2020 rok.
2) Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r., sprawozdanie finansowe za 2020 r., informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.

Z poważaniem
z upoważnienia Przewodniczących Komisji
(-)
mgr Ewelina Baje
Podinspektor