PAKIET NA START DLA MŁODYCH

Powiększ obrazNa obrazie widoczna kobieta i miężczyżna w modym wieku, męszczyzna trzy,a w prawej dłoni pieniądze, napis Pakiet na start dla młodych

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. pragnie poinformować, że z dniem 01.04.2021r. rozpoczyna realizację projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH” w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku do 29 roku życia, zamieszkujących lub uczących się na terenie woj. podkarpackiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r. i nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Do udziału w projekcie przyjętych zostanie 50 osób (28 Kobiet i 22 Mężczyzn), w tym 40 osób biernych zawodowo, 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy. 50% wszystkich Uczestników, tj. 25 osób stanowić będą osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno–gospodarcze (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają:

  • szkolenie z zakresu przedsiębiorczości – 40h;
  • bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł;
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 2 600,00 zł netto/miesiąc;
  • zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną, materiały szkoleniowe;

Nabór do projektu prowadzony będzie w dwóch turach:

  • I nabór: 30 Uczestników – planowany termin 05.2021r.
    Bezzwrotne wsparcie otrzyma 25 osób
  • II nabór: 20 Uczestników – planowany termin 07.2021r.
    Bezzwrotne wsparcie otrzyma 17 osób.

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Zespół Projektowy:

Barbara Jakimiak
tel. 721 201 211
e-mail: barbara_jakimiak@marr.com.pl

Strona Agencji: https://marr.com.pl