Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu grudniu

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu grudniu 2021 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 08 grudnia 2021 r. o godz. 09:00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2022 r.
 2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2022 r.
 3. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2021 r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 09 grudnia 2021 r. o godz. 09:00 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2022 r.
 2. Przygotowanie planu pracy komisji na 20222 r.
 3. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2021 r.
 4. Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r.
 5. Zaopiniowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 09:00 /piątek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2022 r.
 2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2022 r.
 3. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2021 r.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 08:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie wniosków do projektu budżetu na 2022 r.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2022 r.
 3. Przygotowanie planu pracy komisji na 2022 r.
 4. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2021 r.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z poważaniem
z upoważnienia Przewodniczących Komisji
(-)
mgr Ewelina Baje
Podinspektor