Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Logo EFS
Logo Polska
Logo UE EFRR

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Frysztak otrzymała dofinansowanie w wysokości 247 500,00 zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU„.

Cel programu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Gmina Frysztak zakupi 18 szt. komputerów stacjonarnych oraz 81 szt. laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla pełnoletnich uczniów oraz dla dzieci, których opiekunowie złożyli wnioski w październiku i listopadzie 2021 roku.

Planowane efekty: Zakupiony sprzęt posłuży jako wsparcie dla rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Wartość dofinansowania: 247 500,00 zł.