XXXVIII SESJA RADY GMINY FRYSZTAK

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK

Informuję, że XXXVIII sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu
29 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
 4. Analiza stanu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.
 5. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Frysztak za 2021 rok”.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Frysztak do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022-2036.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 Gminy Frysztak Nr XXXV/303/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
 10. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 31.03.2022 r.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

Jacek Król