Informacja dla użytkowników wodociągu Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

Informujemy odbiorców wody z Wodociągu Komunalnego we Frysztaku, że w dniu 15.10.2022 r.(sobota) w godzinach od 8.00 do 13.00,  w związku z remontem przepompowni wody zlokalizowanej przy ul. Piętniewicza we Frysztaku nastąpią przerwy w dostawie wody do odbiorców.

 

Z poważaniem Ireneusz Kubik