Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu październiku

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu październiku 2022 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. o godz. 9:00 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Prace związane z ustaleniem podatku rolnego w 2023 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 21 października 2022 r. o godz. 9:00 /piątek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania ZOEAS we Frysztaku za 2021 rok.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 24 października 2022 r. o godz. 8:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 podczas spotkania komisji z dyrektorami szkół, przedszkoli i przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. o godz. 9:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza kosztów funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych za I-IX 2022 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Z poważaniem
z upoważnienia Przewodniczących Komisji
(-)
mgr Ewelina Baje
Podinspektor