Przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki po prawej czarnobiał orzeł w koronie po lewej napis Ministerstow Edukacji i Nauki
Na obrazku napis Polski Ład podkreślony dwiema liniami szarą i czerwoną po prawej stronie symbol terytorium polski
Logo przedsięwzięcia poznaj polskę po prawej obiekt przedstawiający lupkę po lewej napis Poznaj Polskę

W ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Gmina Frysztak otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 65 025,00 zł. Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 85 255,00 zł.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Grupę docelową stanowi 364 uczniów:

  • Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku,
  • Szkoły Podstawowej w Cieszynie,
  • Szkoły Podstawowej w Lubli,
  • Szkoły Podstawowej w Gogołowie,
  • Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.

Termin realizacji projektu to 15 grudnia bieżącego roku.