Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w styczniu 2023 r.

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak
Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu styczniu 2023 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 24 stycznia 2023 r. o godz. 9:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola klubów sportowych z zakresu wykorzystania środków finansowych przekazanych przez Gminę Frysztak
  w 2022 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 9:00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Spotkanie z przedstawicielami spółek wodnych działających na terenie gminy Frysztak. Analiza problemów związanych z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę pitną.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 8:00 /czwartek/ w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Prezentacja działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy Frysztak.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 r. o godz. 9:00 /piątek/ w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i drogowych w 2022 r.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
(-)
mgr Ewelina Baje
Podinspektor