XLIX sesja Rady Gminy Frysztak

Powiększ obrazNa obrazie po prawej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, w lewej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!
Informuję, że XLIX sesja Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.

 

Porządek obrad:
Otwarcie sesji

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, zwłaszcza z wykonania uchwał
  z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie „Raportu o stanie gminy za 2022 rok”.
 5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Frysztak za 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2039.
 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 28.04.2023 r.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Gminy Frysztak.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Jacek Król