Zebrania wiejskie wyborcze w sołectwach na terenie Gminy Frysztak

Mieszkańcy Gminy Frysztak!

Informuję, że w dniach 23.06.2024 r., 30.06.2024 r. oraz 14.07.2024 r. odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie gminy Frysztak ze względu na zakończenie kadencji organów wykonawczych sołectw.

Obwieszczenia Wójta Gminy Frysztak z dnia 7 czerwca 2024 r. dot. zebrań wiejskich wyborczych.