„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (Moduł II

Flaga polski - na dole czrwony prostokąt na górze biały
Godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (Moduł II).

Dofinansowanie: 4 800,00 zł.
Całkowita wartość: 6 000,00 zł.

Celem Programu (Moduł II) jest  poprawa poczucia bezpieczeństwa seniorów w wieku 60 lat i więcej oraz poprawa możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.