Program „Opieka 75+” edycja 2024

Flaga polski - na dole czrwony prostokąt na górze biały
Godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.
Program „Opieka 75+” edycja 2024

Dofinansowanie: 50 599,00 zł.
Całkowita wartość: 84 435,00 zł.

Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, zapewnienie tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb wynikających z wieku i stanu zdrowia oraz poprawa jakości ich życia.