Aktualności

I sesja Rady Gminy Frysztak kadencji 2024-2029

Więcej o: I sesja Rady Gminy Frysztak kadencji 2024-2029

Mieszkańcy Gminy Frysztak!

W związku z otrzymaniem postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Frysztak kadencji 2024-2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r., informuję, że spotkanie inauguracyjne na rozpoczęcie kadencji 2024-2029 samorządu Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r. Więcej „I sesja Rady Gminy Frysztak kadencji 2024-2029”

Informacja dla beneficjentów projektu pn:  „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”

Zgodnie z zapisami umów dotyczących udziału w projekcie, regulaminu naboru wniosków oraz umów użyczenia instalacji zawartych przez użytkowników z Gminą Frysztak informuję, że nie wszystkie usterki powstałe na urządzeniach wchodzą w zakres usterek objętych gwarancją.

W zakresie instalacji kotłów pelletowych oraz pomp ciepła okres gwarancji, a tym samym i wsparcia ze strony Gminy Frysztak uległ zakończeniu. W odniesieniu do instalacji solarnych i  fotowoltaicznych okres gwarancji trwa nadal i w tym zakresie będzie udzielane wsparcie. Wszystkie instalacje zostaną w bieżącym roku przekazane dla użytkowników, po upływie okresu trwałości projektu, który nie jest powiązany z okresem gwarancji.

W załączeniu przekazujemy przesłane przez Wykonawcę dostaw z montażem firmę SANITO Sp. z o.o., informacje w zakresie przykładowych usterek nie wchodzących w skład udzielonej gwarancji oraz możliwości skorzystania z odpłatnego serwisu w zakresie usunięcia awarii na instalacjach kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła.

Więcej „Informacja dla beneficjentów projektu pn:  „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak””

Zawiadomienie dotyczy projektu pn: „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”

Zgodnie z zapisami umów zawartych z Wykonawcą – SANITO Sp. z o.o., dla realizacji zamówienia pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Wiśniowa i Gminy Frysztak”, w 5 roku okresu użytkowania instalacji OZE zostaną wykonane okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń objętych przedmiotem zawartych umów.

Do wykonania tego zadania z ramienia SANITO Sp. z o.o. została wydelegowana firma podwykonawcza Wójcik Piotr SOLAR WÓJCIK, Siedziba: Ostrowy Baranowskie 141A, 36-105 Cmolas, Biuro: ul. Przemysłowa 2/11, 39-300 Mielec, która rozpoczęła wykonywanie przeglądów z dniem 17.04.2024r.

Więcej „Zawiadomienie dotyczy projektu pn: „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak””

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Informuje o planowanej w dniach 18 – 26 kwietnia 2024 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna – jesień) wkładaniu szczepionki.

Więcej „Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.”

Frekwencja z godziny 17:00 – Wybory samorządowe 2024

Numer obwoduSiedziba komisjiLiczba
uprawnionych
Liczba
wydanych kart
Frekwencja
1Urząd Gminy Frysztak89333437,40%
2Szkoła Podstawowa
im. J. Wybickiego Nr 1 we Frysztaku
117548641,36%
3Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym68422537,28%
4Zespół Szkół w Gogołowie91136540,02%
5Budynek Wiejski
w Hucie Gogołowskiej
1827541,21%
6Zespół Szkół w Stępinie62421634,62%
7Szkoła Podstawowa w Cieszynie88434539,03%
8Budynek Wiejski w Pułankach68126438,77%
9Budynek Wiejski w Kobylu46218640,26%
10Gminny Ośrodek Kultury
we Frysztaku
66227942,15%
11Zespół Szkół w Lubli112650444,76%

Frekwencja w Gminie 39,94%

Frekwencja z godziny 12:00 – Wybory samorządowe 2024

Numer obwoduSiedziba komisjiLiczba
uprawnionych
Liczba
wydanych kart
Frekwencja
1Urząd Gminy Frysztak89313415,01%
2Szkoła Podstawowa
im. J. Wybickiego Nr 1 we Frysztaku
117525621,79%
3Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym6849714,18%
4Zespół Szkół w Gogołowie91110811,86%
5Budynek Wiejski
w Hucie Gogołowskiej
1825027,47%
6Zespół Szkół w Stępinie6247512,02%
7Szkoła Podstawowa w Cieszynie88411513,01%
8Budynek Wiejski w Pułankach68113019,09%
9Budynek Wiejski w Kobylu46210923,59%
10Gminny Ośrodek Kultury
we Frysztaku
66214521,90%
11Zespół Szkół w Lubli112620318,03%

Frekwencja w Gminie 17,17%

JAKOŚĆ POWIETRZA – powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie przesyła powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 1.04.2024 r.

POWIADOMIENIE 1.04.2024

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

 

Od lewej w kolejności logotyp Krajowy Plan Odbudowy. Następnie logotyp Rzeczypospolita Polska. Kolejno logotyp sfinansowano przez Unię Europejską NextGenerationEU. Jak czwarty logotyp programu Czyste Powietrze

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Uwaga na nierzetelnych wykonawców.

Więcej „OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE””

Do góry