Program „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023 (Moduł II).

Flaga polski - na dole czrwony prostokąt na górze biały
Godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Dofinansowano ze środków Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.

Program „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023 (Moduł II).

Dofinansowanie: 12 000,00 zł.
Całkowita wartość: 16 500,00 zł.

Celem Programu (Moduł II) jest  poprawa poczucia bezpieczeństwa seniorów w wieku 65 lat i więcej oraz poprawa możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.