Jesteś tutaj:

Dzień: 2023-06-05

Wybory ławników 2023

Przewodniczący Rady Gminy Frysztak informuje, że Rada Gminy dokona w terminie do 30 października 2023 roku wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Strzyżowie  na  kadencję  2024-2027.

W związku z powyższym prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, a także co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy Frysztak mają prawo do zgłaszania kandydatów na ławników w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Formularze kart zgłoszeń pobrać można w Urzędzie Gminy Frysztak ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, pok. Nr 8 lub 10 lub ze strony internetowej gminy www.bip.frysztak.pl, zakładka Wybory i Referenda -> 2023 -> Wybory ławników

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Sekretarz Gminy – Halina Kolanko  pok. Nr 10, lub tel. 17 2777110,  697 982 607.

Do góry