Jesteś tutaj:

Dzień: 2023-06-13

SZKOLENIE 33 BATALIONU LEKKIEJ PIECHOTY

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniach 12 — 25.06.2023 r. pododdziały 33blp z Dębicy na terenie gminy Frysztak realizować będą szkolenie, podczas którego żołnierze TSW 33blp
w Dębicy będą przemieszczać się po terenie gminy w kilku sekcjach realizując na poszczególnych punktach określone zadania.

Podczas szkolenia będą wykorzystywane środki pozoracji pola walki.

Szkolenie realizowane będzie z zachowaniem przepisów ppoż. i bhp, a tereny zajmowane pod prowadzenie szkoleń zostaną doprowadzone do stanu wyjściowego.

Miejsce zakwaterowania żołnierzy – budynek byłej szkoły w Kobylu.

Do góry