Jesteś tutaj:

Dzień: 2023-06-15

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FRYSZTAK DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ODBIORU ZDEMONTOWANEGO AZBESTU

W związku z realizacją projektu w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”  informuję, że tutejszy Organ przyjmuje wnioski o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak. Refundacją objęte zostaną koszty związane z odbiorem oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w urzędzie gminy pok.  11, lub telefonicznie 17 27 77 110 w. 311.

 

Do góry