Jesteś tutaj:

Autor: Admin

INFORMACJA WICEWOJEWODY PODKARPACKIEGO O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE DLA PRODUCENTÓW KUKURYDZY

Uprzejmie Państwa informuję, że uruchomiona została pomoc dla producentów kukurydzy.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r.

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy z wyłączeniem upraw kukurydzy na kiszonkę.

Więcej „INFORMACJA WICEWOJEWODY PODKARPACKIEGO O NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE DLA PRODUCENTÓW KUKURYDZY”

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Flaga polski - na dole czrwony prostokąt na górze biały
Godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.Program Tytuł programu: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Dofinansowanie: 210 833,99 zł
Całkowita wartość: 210 833,99 zł

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne

Szanowni mieszkańcy

od 01.04.2024r. zmniejszona została stawka opłaty za odpady komunalne

do 31.03.2024r. – 20,00zł od osoby miesięcznie (stara stawka)

od 01.04.2024r. – 18,00 zł od osoby miesięcznie (nowa stawka).

Ulga za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne pozostaje bez zmian, wynosi 1,00 zł od osoby miesięcznie. W przypadku gdy ktoś deklarował posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne opłatę za odpady komunalne należy zmniejszyć o 1,00 zł od osoby miesięcznie (tj. z 20,00 zł na 19,00zł oraz z 18,00zł na 17,00 zł)

Jednocześnie przypominamy o terminach wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. za I kwartał do 15 marca danego roku (opłata za styczeń, luty, marzec)
  2. za II kwartał do 15 maja danego roku (opłata za kwiecień, maj , czerwiec)
  3. za III kwartał do 15 września danego roku (opłata za lipiec, sierpień, wrzesień)
  4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku (opłata za październik, listopad, grudzień)

Zwrot podatku akcyzowego w 2024r

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Więcej „Zwrot podatku akcyzowego w 2024r”

Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie – webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Szanowni Państwo,

informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30) webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie”.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza zgłoszeniowego:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

Celem spotkania jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii..

Więcej „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie – webinarium dla seniorów i ich opiekunów”

Powiat Strzyżowski otwiera dodatkowe połączenia autobusowe w ramach publicznego transportu zbiorowego

Szanowni Mieszkańcy
Powiat Strzyżowski informuje, że od dnia 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. będzie realizował powiatowe przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych:
  1. Huta Gogołowska – Stępina – Cieszyna – Frysztak – Wiśniowa – Strzyżów,
  2. Gwoźnica Górna – Konieczkowa – Niebylec – Lutcza – Żyznów – Strzyżów,
  3. Pstrągowa – Czudec – Glinik Zaborowski – Żarnowa – Strzyżów.

Więcej „Powiat Strzyżowski otwiera dodatkowe połączenia autobusowe w ramach publicznego transportu zbiorowego”

INFORMACJA dotycząca realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”

Działając na podstawie § 14 ust. 1 umowy nr PP.272.1.6.2018.PC/2018 z dnia 04.09.2018r. z Wykonawcą firmą SANITO Sp. z o.o., zgodnie z zamówieniem „Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wiśniowa i Frysztak wraz z zapisami umowy gwarancyjnej”, informuję iż w dniu 21.01.2024 r. upływa termin 5 lat gwarancji w zakresie pomp ciepła.

Po tym terminie zamontowana pod Państwa adresem pompa ciepła nie będzie już objęta gwarancją, serwisowaniu ani ubezpieczeniu.

Pełen zakres projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”, obejmuje swym zakresem również dostawę i montaż kotłów na biomasę oraz instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

Realizacja dostawy i montażu kotłów na biomasę zakończyła się w 2018 r. (gwarancja zakończyła się w 2023 r.), zaś realizacja dostawy i montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych zakończyła się w 2019 r.

Cały projekt objęty jest tzw. trwałością projektu, co oznacza iż dopiero po upływie 5 lat od zakończenia pełnego zakresu projektu, instalacje zostaną przekazane Państwu na własność (przekazanie końcem roku 2024 odrębną umową).

Wójt

Jan Ziarnik

 

Nabór uzupełniający skierowany do mieszkańców Gminy Frysztak spełniających wymogi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Wójt Gminy Frysztak ogłasza nabór uzupełniający skierowany do mieszkańców Gminy Frysztak spełniających wymogi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wskazane na stronie internetowej projektu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

W ramach ogłoszonego naboru Wnioskodawca może pozyskać na własność komputer przenośny wraz z oprogramowaniem (laptop użytkowany przez rok, w pełni sprawny, kupiony 28.07.2022 r.).

Więcej „Nabór uzupełniający skierowany do mieszkańców Gminy Frysztak spełniających wymogi projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR””

Program „Asystent rodziny na rok 2023”

Flaga polski - na dole czrwony prostokąt na górze biały
Godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Pracy.
Tytuł programu: Program „Asystent rodziny na rok 2023”.
Dofinansowanie: 1.600,50 zł.
Całkowita wartość: 2.075,00 zł.

Celem Programu jest  pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystenta rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Program zakłada dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny.

Przyjmowanie wniosków o dowód osobisty

Szanowni mieszkańcy,

W związku z wdrażaniem nowej wersji systemu Rejestrów Dowodów Osobistych, w dniu 28.12.2023r. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego będzie możliwe tylko do godziny 12:00.

KOMUNIKAT SKIEROWANY DO KONSUMENTÓW WODY Z WODOCIĄGU FRYSZTAK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu  Frysztak, że woda z sieci wodociągowej pobrana w punkcie poboru Stacja Uzdatniania Wody Cieszyna nr działki 427 nadaje się warunkowo do spożycia przez ludzi, w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

Więcej „KOMUNIKAT SKIEROWANY DO KONSUMENTÓW WODY Z WODOCIĄGU FRYSZTAK”

Ogłoszenie o zaopiniowaniu projektu programu ochrony zwierząt na 2024 rok

Wypełniając obowiązek wynikający z art.11.a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 1580 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy Frysztak informuje, że uwagi i propozycje do projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2024 roku można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2024 roku włącznie.

Projekt programu

Wyciek danych z laboratorium ALAB

Szanowni Mieszkańcy

W związku z wyciekiem danych pacjentów z laboratorium ALAB, (laboratorium wykonuje badania dla przychodni zdrowia), ministerstwo cyfryzacji udostępniło narzędzie dzięki któremu każdy z nas może sprawdzić, czy jego dane z ALAB wpadły w ręce hakerów i zostały upublicznione. Dane które zostały upublicznione to: imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania oraz wynik badania laboratoryjnego.

Narzędzie dostępne jest na stronie https://bezpiecznedane.gov.pl/, aby sprawdzić swoje dane należy zalogować się profilem zaufanym.

W sytuacji gdy sprawdzenie zakończy się pozytywnie (dane wyciekły do sieci) , istnieje możliwość zastrzeżenia numeru PESEL na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie lub w Urzędzie Gminy Frysztak pok. 13

Więcej informacji na stronie ALAB: https://www.alablaboratoria.pl/19811-komunikat-incydent-naruszenia-bezpieczenstwa-danych-osobowych,

jak również:

https://sekurak.pl/wyciek-wrazliwych-danych-medycznych-oraz-osobowych-z-alab-laboratoria-mozna-sprawdzic-czy-twoje-dane-wyciekly/ ,

 

Do góry