Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Frysztak w czerwcu 2023 r.

Powiększ obrazNa obrazie po lewej stronie widnieje czarny napis Komisje Rady Gminy Frysztak, po prawej cześci obrazu umieszczone jest logo Gminy Frysztak biały baranek na czerwonym tle

Mieszkańcy Gminy Frysztak!

Informuję, że posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak w miesiącu czerwcu 2023 roku odbędą się w poszczególnych terminach:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 23 czerwca 2023 r. o godz. 8:00 /piątek/ w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 r., sprawozdaniem finansowym za 2022 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 2. Analiza funkcjonowania dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023.
 3. Analiza funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii za 2022 r.
 4. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 r.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 /poniedziałek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 r., sprawozdaniem finansowym za 2022 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 /wtorek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku i jej filii za 2022 rok.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 /środa/ w sali konferencyjnej UG Frysztak.
Porządek posiedzenia:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 r., sprawozdaniem finansowym za 2022 r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Z poważaniem
z up. Przewodniczących Komisji
(-)
mgr Ewelina Baje
Podinspektor