Jesteś tutaj:

Autor: Anna Rzeźnikiewicz

Lista podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Frysztak

Lista podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Frysztak

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.,ul. Południowa 3, 38 –100 Strzyżów,tel.17 276 12 59
  2. TOI TOI Polska Sp. z o.o. Oddział Wiśniowa, Kalembina 6, 38-124 Wiśniowa, tel. 17 277 57 23
  3. Pan Grzegorz Niemczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Transportowe i Inne Usługi Rolnicze Niemczyk Grzegorz Przybówka 171, 38-471 Wojaszówka tel. 604512991
  4. mToilet Sp. z o. o., ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa tel. 538140224
  5. Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak, tel. 17 30 70133 lub 502429070

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Frysztak przedstawia raport  udostępniony przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski dotyczący punktów zbierania i odzysku odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 160103 – zużyte opony

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index?companyCommune=&companyDistrict=&companyProvince=&eupCommune=&eupDistrict=strzy%C5%BCowski&eupProvince=PODKARPACKIE&pageNumber=1&placeType=placeOfBusiness&queryString=&t=1621636368471&wasteCodes=738

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index?companyCommune=&companyDistrict=&companyProvince=&eupCommune=&eupDistrict=strzy%C5%BCowski&eupProvince=PODKARPACKIE&pageNumber=1&placeType=placeOfBusiness&queryString=&t=1621636544715&wasteCodes=44

Do góry