Aktualności

ANKIETA w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022 – 2030

Szanowni Państwo!

Strategia Rozwoju Gminy Frysztak jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat.

Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy Frysztak a także jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania Gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Frysztak.

W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego samorządu.

Zwracamy się z prośbą o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej oraz przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres email: sekretarz@frysztak.pl lub złożenie na Sekretariacie Urzędu Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak do dnia 28 lutego 2022r.

Ankietę można również uzupełnić poprzez specjalny link, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFt_2lJmDT7Yo8Xad1nn3_Xg-Cyqwk0fslRHv3qzSAxnxpmg/viewform dzięki czemu mają Państwo możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Ankieta Gmina Frysztak na lata 2022-2030

Ogłoszenie

Wypełniając obowiązek wynikający z art.11.a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 638 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy Frysztak informuje, że uwagi i propozycje do projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2022 roku można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 luty 2022 roku włącznie.

W załączeniu projekt programu

Komunikat dla mieszkańców Gminy Frysztak o organizacji pracy Urzędu Gminy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 149) został wprowadzony obowiązek pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej oraz jednostkach wykonujących zadania o charakterze publicznym. W związku z tym,  mając na względzie zdrowie mieszkańców i pracowników,  Wójt Gminy Frysztak informuje, że do dnia 28 lutego 2022 roku Urząd Gminy Frysztak pracuje w ograniczonym zakresie.

Więcej „Komunikat dla mieszkańców Gminy Frysztak o organizacji pracy Urzędu Gminy”

Dodatek osłonowy

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) realizacją zadania „dodatek osłonowy” będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu  i żywności.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w siedzibie Ośrodka (budynek Urzędu Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20), pok. nr 3 i 4. Wnioski można również składać pocztą tradycyjną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić dostępny jest na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Więcej „Dodatek osłonowy”

Rozlicz PIT za 2021 w Gminie Frysztak – projekt „Wspieraj lokalnie”

Szanowni Mieszkańcy Gminy

W związku z przystąpieniem przez Urząd Gminy Frysztak do projektu „Wspieraj lokalnie”, na stronie Gminy Frysztak www.frysztak.pl w menu po prawej stronie został umieszczony baner przekierowujący do aplikacji umożliwiającej rozliczenie PIT, z możliwością łatwego wybory organizacji pożytku publicznego w celu przekazania 1% podatku za rok 2021.

Dostęp do aplikacji jest również możliwy poprzez kliknięcie banera poniżej

Przekaż 1% w gminie Frysztak

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.

Zapraszamy do korzystania z aplikacji

Do góry