Aktualności

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024

Szanowni mieszkańcy

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 można składać od 01 do 15 września 2023r.

W przypadku:

  1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,
  2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego

Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku (Urząd Gminy Frysztak) pok.
nr 18, tel. 17 27 77 015.

Więcej „Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024”

Remont drogi gminnej w miejscowości Pułanki

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w związku z trwającymi pracami związanymi z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 112157 R od km  0+547 do km 1+047 w miejscowości Pułanki, w okresie od 09.08.2023 r. do 15.09.2023 r., w dni od poniedziałku do soboty mogą wystąpić czasowe zamknięcia w/w drogi na odcinku  ok. 0,5 km.

Wszystkich mieszkańców miejscowości Pułanki oraz pozostałych użytkowników przedmiotowej drogi prosi się  o skorzystanie w tym  czasie z innych dróg umożliwiających dojazd do miejsc pracy i własnych posesji.

Za wszystkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

Prosimy o zachowanie ostrożności oraz o cierpliwość i wyrozumiałość dla wykonawcy robót.

Webinarium „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym (…)”

Więcej o: Webinarium „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym (…)”

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, organizuje 4 września 2023 roku (10:00-12:35) webinarium (seminarium online) dla seniorów i ich opiekunów „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”. Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Więcej „Webinarium „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym (…)””

Informacja remont drogi w miejscowości Kobyle

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o robotach drogowy (stabilizacja podbudowy) w miejscowości Kobyle na odcinku most/Wisłok – remiza – posesja nr 175 na drodze powiatowej nr 1924R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń w dniach 31 lipca do 1 sierpnia (poniedziałek, wtorek) w godzinach 7:00 do 17:00, w tym czasie odcinek drogi będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Za utrudnienia przepraszamy !!!

Utrudnienia w ruchu drogowym – zawody sportowe – bieg górski Pogórze Ultra Trail

Szanowni Państwo

W dniu 29 lipca 2023 roku na terenie gminy Frysztak odbędą się zawody sportowe – bieg górski Pogórze Ultra Trail

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w postaci: chwilowego zamknięcia ulicy Sportowej. Rzeszowskiej, ks. Wojciecha Blajera oraz Wierzbowej o godz. 05:00. W/w ulice pozostaną zamknięte do czasu opuszczenia przez ostatniego zawodnika ul. Wierzbowej. Planowany czas wznowienia ruchu godz. 5.20

Dalsza część zawodów biegnie przez miejscowość Pułanki, Stępina i Jaszczurowa w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie szczególnej uwagi na osoby uczestniczące w biegu

Trasa biegu będzie przez organizatora oznaczona biało-czerwoną taśmą oraz znakami informacyjnymi dla biegaczy – PROSIMY ICH NIE USUWAĆ ! Organizator po zakończonych zawodach niezwłocznie usunie wszystkie oznaczenia związane z biegiem.

Informacja remont drogi w miejscowości Kobyle

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o robotach drogowy (przebudowa przepustów pod koroną drogi i frezowanie nawierzchni asfaltowej) w miejscowości Kobyle na odcinku most/Wisłok – remiza – posesja nr 175 na drodze powiatowej nr 1924R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń w dniach 25 do 27 lipca (wtorek do czwartek) w godzinach 7:00 do 17:00, w tym czasie odcinek drogi będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Za utrudnienia przepraszamy !!!

Informacja remont drogi Glinik Górny – Gogołów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o robotach drogowy (wykonanie nawierzchni asfaltowej) na odcinku Glinik Górny (tartak) – Gogołów (droga do wyciągu) na drodze powiatowej nr 1323R Frysztak – Gogołów -Klecie w dniach 11 i 13 lipca (wtorek do czwartek) w godzinach 7:00 do 17:00, w tym czasie odcinek drogi będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Za utrudnienia przepraszamy !!!

Bezpłatna mammografia

Więcej o: Bezpłatna mammografia

Szanowni mieszkańcy

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne

Panie, wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania.

Badanie będzie można zrobić 19 lipca 2023 (środa) w godzinach od 12.00 do 17.00 przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Józefa Piętniewicza 7 we Frysztaku.

Umów badanie:

 

Informacja remont drogi Glinik Górny – Gogołów

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zawiadamia o robotach (stabilizacja podbudowy na odcinku Glinik Górny (tartak) – Gogołów (droga do wyciągu) na drodze powiatowej nr 1323R Frysztak – Gogołów -Klecie w dniach 3 i 4 lipca (poniedziałek, wtorek) w godzinach 7:00 do 17:00, w tym czasie odcinek drogi będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Za utrudnienia przepraszamy !!!

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Szanowni Państwo,

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Wypłacane świadczenie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
  2. Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.
  3. Do w/w okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Więcej „Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa”

Druga edycja konkursu dla mieszkańców woj. podkarpackiego pt. „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. podkarpackim”

Konkurs organizowany przez serwis internetowy Clicktrans.pl, startuje 27.06 i aby wziąć w nim udział, należy stworzyć pracę na temat: „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie podkarpackim”.

W pracy można posłużyć się tekstem, zdjęciami lub materiałem filmowym własnego autorstwa.

Więcej „Druga edycja konkursu dla mieszkańców woj. podkarpackiego pt. „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. podkarpackim””

Do góry