Aktualności

Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu Czyste Powietrze

Więcej o: Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu Czyste Powietrze

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w urzędzie gminy został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu Czyste Powietrze. W zakresie działalności punktu jest informowanie mieszkańców o programie oraz doradztwo i pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie. Więcej „Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu Czyste Powietrze”

PAKIET NA START DLA MŁODYCH

Więcej o: PAKIET NA START DLA MŁODYCH

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. pragnie poinformować, że z dniem 01.04.2021r. rozpoczyna realizację projektu „Pakiet na start dla MŁODYCH” w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej „PAKIET NA START DLA MŁODYCH”

XXIX sesja Rady Gminy Frysztak

Więcej o: XXIX sesja Rady Gminy Frysztak

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)

zwołuję

XXIX sesję Rady Gminy Frysztak na dzień 31 maja 2021 r. o godzinie 9:00.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Więcej „XXIX sesja Rady Gminy Frysztak”

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Więcej o: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak przypomina, iż w dniu 20.05.2021 r. zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na terenie całej Gminy Frysztak odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Opony nie będą odbierane.

Więcej „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych”

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Więcej o: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Frysztak

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że udział w spisie jest obowiązkowy, wynika to z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. Z ustawą można zapoznać się na stronie internetowej http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001775.

Spisu można dokonać w następujący sposób:

1. Przez internet, wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ co upoważnia do wzięcia udziału w loterii, więcej informacji o loterii znajduje się na stronie https://loteria.spis.gov.pl/. Biuro Spisowe w Urzędzie Gminy Frysztak udostępnia stanowisko komputerowe do realizacji spisu przez internet, jak również służy pomocą w wypełnieniu formularza spisowego.

2. Telefonicznie, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279-99-99,  którą obsługują pracownicy statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

Niestety w związku ze stanem pandemii Główny Urząd Statystyczny nie przewiduje aby rachmistrzowie spisowi dokonywali spisu w terenie (w domach). Spis przez rachmistrzów będzie dokonywany telefonicznie.

W razie jakichkolwiek problemów zawsze służymy pomocą pod numerem telefonu 17 2777110 lub mailowo ug@frysztak.pl.

Do góry