Aktualności

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Więcej o: Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informuję, że w dniu 16.04.2022 r. (Wielka Sobota) Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany pod adresem Glinik Dolny  100 a będzie NIECZYNNY. 

                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Frysztak
                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Jan Ziarnik                                                                                                       


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030

Więcej o: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 w trybie on-line.
Termin spotkania: 11 kwietnia 2022 r. godz. 10.00 Spotkanie odbędzie się w trybie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Najpóźniej godzinę przed spotkaniem na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/wislok-srodkowy-z-doplywami-plh180030 zostanie udostępniony link do spotkania. Do uczestnictwa w spotkaniu nie jest wymagana instalacja aplikacji MS Teams. W razie pytań proszę kontaktować się na adres e-mail: krzysztof.cholewa.rzeszow@rdos.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 17 785 00 44 wew. 666.


GMINA FRYSZTAK otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022.

Gmina Frysztak otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”- edycja 2022.  Dofinansowaniem została objęta Szkoła Podstawowa w Cieszynie. Kwota dofinansowania: 1 964 zł, całkowity koszt wycieczki: 2 455 zł.

Więcej „GMINA FRYSZTAK otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022.”

Komunikat Wójta Gminy Frysztak w sprawie pomocy dla osób przyjeżdżających z Ukrainy

Mieszkańcy Gminy Frysztak

z uwagi na wydarzenia jakie mają miejsce na Ukrainie pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Frysztak za oferowane przejawy solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami, w szczególności za inicjowanie organizowania wszelkiego rodzaju zbiórek. Pragnę jednak zwrócić się do Organizatorów zbiórek, aby organizowane zbiórki były przemyślanymi decyzjami w zakresie zbieranych produktów. Aby pomoc była skuteczna musi odpowiadać na rzeczywiste potrzeby. Tych, którzy zdecydują się na zorganizowanie zbiórki proszę o kontakt z Urzędem Gminy lub GOPS-em, aby wspólnie zaplanować transport zebranych darów zgodnie z ustalonymi i przekazanymi przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki zasadami.

Więcej „Komunikat Wójta Gminy Frysztak w sprawie pomocy dla osób przyjeżdżających z Ukrainy”


ANKIETA w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022 – 2030

Szanowni Państwo!

Strategia Rozwoju Gminy Frysztak jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat.

Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy Frysztak a także jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania Gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Frysztak.

W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego samorządu.

Zwracamy się z prośbą o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej oraz przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres email: sekretarz@frysztak.pl lub złożenie na Sekretariacie Urzędu Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak do dnia 28 lutego 2022r.

Ankietę można również uzupełnić poprzez specjalny link, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFt_2lJmDT7Yo8Xad1nn3_Xg-Cyqwk0fslRHv3qzSAxnxpmg/viewform dzięki czemu mają Państwo możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Ankieta Gmina Frysztak na lata 2022-2030


Ogłoszenie

Wypełniając obowiązek wynikający z art.11.a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 638 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy Frysztak informuje, że uwagi i propozycje do projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2022 roku można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 luty 2022 roku włącznie.

W załączeniu projekt programu


Komunikat dla mieszkańców Gminy Frysztak o organizacji pracy Urzędu Gminy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 149) został wprowadzony obowiązek pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej oraz jednostkach wykonujących zadania o charakterze publicznym. W związku z tym,  mając na względzie zdrowie mieszkańców i pracowników,  Wójt Gminy Frysztak informuje, że do dnia 28 lutego 2022 roku Urząd Gminy Frysztak pracuje w ograniczonym zakresie.

Więcej „Komunikat dla mieszkańców Gminy Frysztak o organizacji pracy Urzędu Gminy”


Do góry