[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 12.12.2018

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. o godz. 13:00.

INFORMACJA - 12.12.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody z wodociągu komunalnego we Frysztaku o wynikach badań wody z wodociągu komunalnego przeprowadzonych w laboratorium firmy SGS Polska Sp. z.o.o. Próbki wody pobrane zostały przez próbkobiorcę laboratorium 04.12.2018 r. w ramach monitoringu wewnętrznego w pięciu wyznaczonych punktach.

GZK we Frysztaku, ul. Mostowa 24

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Chmura Sp. z o.o.

Baza GS, ul. Rzeszowska 1

Przedszkole Publiczne we Frysztaku, ul. Wybickiego 1

Szkoła Podstawowa we Frysztaku, ul. Wybickiego 1


Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 07.12.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

OGŁOSZENIE - 30.11.2018

Wójt Gminy Frysztak ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu gminy Frysztak, które z powodu wieku, choroby, lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. [więcej...]

INFORMACJA - 27.11.2018

Szanowni mieszkańcy,
Informujemy o zmianie godziń przyjmowania interesantów przez Przewodniczącego Rady Gminy Frysztak. Przewodniczący przyjmuje w każdą środę w godzinach od 10:00 do 12:00 w pokoju 10A Urzędu Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20. [więcej...]

INFORMACJA - 23.11.2018

ZAPROSZENIE
NA II SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na II sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 30 listopad 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 16.11.2018

Szanowni mieszkańcy,
Gmina Frysztak w ramach złożonego wniosku, który otrzymał pozytywną ocenę, pozyskała grant na realizację szkoleń dla mieszkańców. Szkolenia są całkowicie bezpłatne, prowadzone w grupach 12 osobowych w wymiarze 12 godzin (4 dni po 3 godziny). Tematyka adresowana jest głównie do rodziców i poświęcona przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu oraz reagowania na sytuacje zagrożenia. Uczestnicy szkolenia nauczą się również korzystać z profilu zaufanego oraz podstawowych usług e-administracji między innymi, złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny, korzystania z Dziennika elektronicznego i portalu e-należności. Podczas szkolenia każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji sprzęt komputerowy. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają również materiały szkoleniowe i promocyjne, pendrive oraz catering.
Zapisy na szkolenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Frysztak w pokoju 21.
Zapraszamy ilość miejsc niestety jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszenia. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie projektu http://www.frysztak.pl/szkolenia

INFORMACJA - 16.11.2018

ZAPROSZENIE
NA SPOTKANIE INAUGURACJNE KADENCJI 2018 - 2023 SAMORZĄDU GMINY FRYSZTAK

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na spotkanie inauguracyjne kadencji 2018 - 2023 samorządu gminy Frysztak. Spotkanie odbędzie się 19 listopada o godzinie 09:00.
[więcej...]
Transmisja na żywo z inauguracji kadencji 2018 - 2023, dostępne będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

PWójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 14.11.2018

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Frysztak zaprasza zainteresowane podmioty do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok". [szczegóły]

INFORMACJA - 14.11.2018

Ć W I C Z E N I A RENEGADE - SAREX 18/II

Informuje się mieszkańców Gminy Frysztak, że w dniach 14 - 16 listopada 2018r. odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE - SAREX 18/II".
W ramach treningu może być przeprowadzona głośna próba uruchamiania systemów alarmowych (syren) i mogą być wyemitowane sygnały:
1. - "ogłoszenie alarmu" - sygnał syren modulowany trwający przez okres 3 minut.
2. - "odwołanie alarmu" - sygnał syren ciągły trwający przez okres 3 minut
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r., poz. 96)

Wójt
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 08.11.2018

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się w dniu 15 listopada 2018r. o godz. 14:30.

OGŁOSZENIE - 07.11.2018

VII Frysztacki Bieg Niepodległości

W dniu 10 XI 2018 na terenie Gminy Frysztak odbędzie się VII Frysztacki Bieg Niepodległości. Partnerem biegu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Link do strony FB partnera biegu. Jako, że wśród osób zgłoszonych na Bieg znajdują się nie tylko mieszkańcy naszego województwa, chcielibyśmy zaprezentować Państwu niezaprzeczalne walory naszej Małej Ojczyzny poprzez prezentację krótkiego filmu promującego:
[Odtwórz...]
[Plakat]

OGŁOSZENIE - 06.11.2018

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 9 listopada - 19 listopada 2018r. dodatkowej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego.
[więcej...]

INFORMACJA - 31.10.2018

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie
DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym 2018 - 2019, oraz możliwością zaistnienia przypadków zatruć tlenkiem węgla, przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a w szczególności budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego, o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych (jeżeli istnieje). [więcej...]

INFORMACJA - 29.10.2018

WYNIKI WYBORÓW W GMINIE FRYSZTAK

Szanowni mieszkańcy poniżej prezentujemy wyniki wyborów na Wójta, do Rady Gminy oraz do Rady Powatu z terenu Gminy Frysztak z podziałem na obwody głosowania

Wyniki wyborów na Wójta

Wyniki wyborów do Rady Gminy

INFORMACJA - 25.10.2018

Gmina Frysztak wraz z Sołecką Grupą Odnowy Wsi Cieszyna zrealizowała zadanie pn. "Remont zaplecza, wykonanie ogrzewania i zakup wyposażenia w budynku wiejskim" w miejscowości Cieszyna, które było dofinansowane kwotą 10.000,00zł ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Całkowity koszt realizacji zdania wyniósł 44.863,92zł.

[więcej...]

INFORMACJA - 22.10.2018

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie
skierowany do konsumentów wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości:
Cieszyna, Stępina, Pułanki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbirców wody z wodociągu Spółki Wodno-Wodociągowo-Eksploatacyjnej Cieszyna, Stępina, Pułanki, że woda z sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom, jami powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym

[więcej...]

INFORMACJA - 17.10.2018

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie
skierowany do konsumentów wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości:
Cieszyna, Stępina, Pułanki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbirców wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Cieszyna, Stępina, Pułanki, że woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, w tym picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućów

[więcej...]

INFORMACJA - 17.10.2018

Komunikat Zarządu Spółki Wodociągowo Eksploatacyjnej w Cieszynie

Zarząd Spółki Wodociągowo Eksploatacyjnej w Cieszynie informuje odbiorców, że w związku z występującymi brakami w dostarczaniu wody uruchomione zostały punkty czerpania wody pitnej z beczkowozu.
Harmonogram postoju beczkowozu:
Od 17.10.2018r.
- godz. 12:30- 14:30 - Cieszyna obok sklepu "U Ewy"
- godz. 15:00- 17:00 - Cieszyna obok Domu Ludowego

Zarząd SWE w Cieszynie

INFORMACJA - 15.10.2018

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie
skierowany do konsumentów wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości:
Cieszyna, Stępina, Pułanki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbirców wody z wodociągu Cieszyna, Stępina, Pułanki, że woda z sieci wodociągowej pobrana w ramach nadzoru bieżącego przez przedstawiciela PPIS w Strzyżowie w dniu 09.10.2018r. w punkcie poboru Szkoła Podstawowa w Cieszynie została warunkowo dopuszczona do spożycia

[więcej...]

INFORMACJA - 11.10.2018
INFORMACJA - 10.10.2018

ZAPROSZENIE
NA XLVII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XLVII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 16 października 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 08.10.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 01.10.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody z wodociągu komunalnego we Frysztaku o wynikach badań wody z wodociągu komunalnego przeprowadzonych w laboratorium firmy SGS Polska Sp. z.o.o. Próbki wody pobrane zostały przez próbkobiorcę laboratorium 21.09.2018 r. w ramach monitoringu wewnętrznego w pięciu wyznaczonych punktach.

GZK we Frysztaku, ul. Mostowa 24

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Chmura Sp. z o.o.

Baza GS, ul. Rzeszowska 1

Przedszkole Publiczne we Frysztaku, ul. Wybickiego 1

Szkoła Podstawowa we Frysztaku, ul. Wybickiego 1


Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 26.09.2018

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 2 października 2018r. o godz. 13.30.

OGŁOSZENIE - 25.09.2018

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 27 września - 6 października 2018r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego.
[więcej...]

INFORMACJA - 21.09.2018

ZAPROSZENIE
NA XLVI SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 27 września 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 20.09.2018

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 24.09.2018r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku odbędzie się spotkanie informacyjne, którego organizatorem jest Ministerstwo Środowiska, dotyczące programu "Czyste powietrze". Program ten daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.
Podstawowym celem Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
[więcej...]

INFORMACJA - 18.09.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 13.09.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody z wodociągu komunalnego, że z powodu zmniejszenia się wydajności źródeł zasilających wodociąg oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę wprowadzane zostają ograniczenia w dostawie wody.
Ograniczenia dotyczą dostaw wody w godzinach nocnych od 22.00 do godz. 5.00.

[więcej...]


Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 06.09.2018

Gmina Wiśniowa i Gmina Frysztak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak"
Informacja dla uczestników projektu OZE

Informujemy Mieszkańców Gminy Frysztak, że w dniu 04.09.2018 zostały podpisane umowy z wykonawcą instalacji OZE firmą SANITO Sp. z o.o. Warszawa oraz Inspektorem Nadzoru PRO-IN-TECH Dorota Lubas Rzeszów. Wykonawca rozpoczyna realizację inwestycji na terenie Gminy Wiśniowa i Frysztak. [więcej...]

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak
Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak