[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 14.02.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 31.01.2018

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników I okres - luty 2018

Wójt Gminy Frysztak informuje, iż każdy rolnik, ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Frysztak.
Do wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r. w ramach limitu zwrotu określonego na 2018 rok.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w roku 2018 wynosi 86,00 zł/1 ha użytków rolnych, (86 litrów na 1 ha), dopłata do jednego litra wynosi 1,00 zł.
Zwrot podatku wypłacany będzie w terminie 1-30 kwietnia 2018r gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest w Urzędzie Gminy Frysztak, pokój Nr 25 lub na stronie internetowej www.bip.frysztak.pl

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 31.01.2018

REKRUTACJA 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Wójt Gminy Frysztak informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Frysztak w roku szkolnym 2018/2019, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów. [więcej...]

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/221/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i odddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak.

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/222/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak

Zarządzenie Wójta Gminy Nr IV/303/2018 z dnia 30.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i odziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.

OGŁOSZENIE - 30.01.2018

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2018

Wójt Gminy Frysztak informuje, o nowych zasadach zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok.
HARMONOGRAM NA 2018 ROK
Nowe Zasady Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2018 roku

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 30.01.2018

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej - przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.
Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy - płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.
Profil Zaufany, można potwierdzić w Urzędzie Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20 pokój 13. [więcej...]
[plakat]

INFORMACJA - 25.01.2018

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 01 lutego 2018r. /czwartek/ o godz. 15.30, pokój nr 5 Urzędu Gminy Frysztak.

INFORMACJA - 18.01.2018

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK

W związku z uchwaleniem przez Radę Powiatu Strzyżowskiego Strategii Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2025 (Uchwała Nr XXXIII/214/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.) oraz nową sytuacją strategiczną i nowymi wyzwaniami rozwojowymi dla obszaru powiatu strzyżowskiego, w tym dla terenu gminy Frysztak, w porozumieniu pomiędzy samorządem Gminy Frysztak i samorządem powiatowym w Strzyżowie, zapraszamy do udziału w XXXIX sesji Rady Gminy Frysztak, podczas której zaprezentowany zostanie obraz gminy Frysztak w nowej Strategii Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2025.
Poświęcony tej sprawie punkt sesji Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 roku (tj. poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20. [więcej...]

INFORMACJA - 15.01.2018

ZAPROSZENIE
NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 29 stycznia 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z XXXIX sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 15.01.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

OGŁOSZENIE - 12.01.2018

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2018

Wójt Gminy Frysztak informuje, o nowych zasadach zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok.
HARMONOGRAM NA 2018 ROK
Nowe Zasady Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2018 roku

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

OGŁOSZENIE - 12.01.2018

INFORMACJA O KURSIE W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego we Frysztaku informuje o naborze na kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin w wymiarze podstawowym (14 godzin) oraz uzupełniającym (7 godzin). Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 723 977 486 oraz w pok. nr 15 Urzędu Gminy Frysztak. Chęć udziału należy zgłaszać do dnia 31.01.2017r.

Z poważaniem
Paulina Banaś

OGŁOSZENIE - 02.01.2018

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wójt Gminy Frysztak informuje, że harmonogram zbiórki wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok zostanie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom do 15 stycznia 2018 roku, po ustaleniu z firmą odbierającą odpady. Do tego dnia nie przewiduje się zbiórki odpadów w żadnej miejscowości.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

OGŁOSZENIE - 22.12.2017

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, ogłasza taryfy za wodę i ścieki zatwierdzone Uchwałą Nr XXXVI/285/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 listopada 2017r. obowiązujace od dnia 01 stycznia 2018r.
[więcej...]

Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 22.12.2017

Gmina Wiśniowa i Gmina Frysztak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak"
Informacja dla uczestników projektu

W dniu 9 stycznia 2018 roku (wtorek) o godzinie 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku odbędzie się spotkanie informacyjne, którego głównych tematem będą sprawy techniczne:

  • opis, założenia projeku

  • omówienie każdej instalacji

  • obowiązki właściciela przed montażem instalacji oraz po

  • obowiązki wykonawcy

  • warunki gwarancji i eksploatacji

  • pytania mieszkańców

[więcej...]

INFORMACJA - 22.12.2017

KONSULTACJE DOTYCZĄCE FUNDUSZY EUROPEJSKICH


Urząd Marszałkowski Wójewództwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Frysztak zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.
Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich. [więcej...]

INFORMACJA - 21.12.2017

ZAPROSZENIE
NA XXXVIII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 28 grudnia 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z XXXVII sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 14.12.2017

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Nabór nr 1/2018/G oraz 2/2018/G do Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

Wójt Gminy Frysztak informuje, iż Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin: Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka, ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr III.1 Rozwój aktywności społeczności lokalnej w ramach przedsięwzięć:
[więcej...]

INFORMACJA - 08.12.2017

ZAPROSZENIE
NA XXXVII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 15 grudnia 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z XXXVII sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 07.12.2017

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

ARiMR przypomina o dokonaniu spisu zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz i świń najpóźniej do 31 grudnia br.
Spis należy przekazać do kierownika Biura Powiatowego ARiMR osobiście, za pośrednictwem poczty lub przy użyciu e-PUAP w terminie 7 dni od jego przeprowadzenia. [plakat...]

INFORMACJA - 06.12.2017

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Frysztak zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2022. [więcej...]

INFORMACJA - 05.12.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 01.12.2017

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLNYCH

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym oraz zdarzającymi sie przypadkami zatruć tlenkiem węgla, przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a w szczególności budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego, o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z poźniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowej (jeżeli instanieje). [więcej...]

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak