[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 21.05.2018

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. [więcej...]
Schemat procedury zgłaszania pomocników do ubezpieczeń w KRUS
Wysokość składek na ubezpieczenia pomocnika za maj 2018r.

INFORMACJA - 21.05.2018

Rehabilitacja lecznicza dla rolników realizowana przez KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.
Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Rolników (CRR) w Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlcu.
Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu rehabilitacja jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym.
[więcej...]

INFORMACJA - 18.05.2018

ZAPROSZENIE
NA XLIII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XLIII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 24 maja 2018r. o godzinie 08:00 w Zespole Szkół w Stępinie.
[więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 17.05.2018

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
AKTUALIZAJA WPISÓW W CEIDG

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG [wiecej...]

INFORMACJA - 17.05.2018

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 24 maja 2018r. (czwartek) o godz. 13.00, pokój nr 5 Urzędu Gminy Frysztak.

INFORMACJA - 15.05.2018

Nabory wniosków LGD

Stowarzyszenie Czarnorzecko- Strzyżowska Lokalna Grupa Działania działające min. na terenie gminy Frysztak ogłosiło (www.lgdleader.pl) kolejne dwa nabory wniosków. [więcej...]

INFORMACJA - 11.05.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 07.05.2018

XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym

Towarzystwo Sportowe "Pro-Familia" zaprasza na XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym, 10.06.2018 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku [więcej...]

INFORMACJA - 30.04.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody z wodociągu komunalnego o wynikach badań wody przeprowadzonych w ramach monitoringu przeglądowego. Woda pobrana została 10.04.2018r. na SUW ul. Mostowa 24. Zgodnie z wymogami zbadane zostały 73 parametry w wodzie uzdatnionej. Wszystkie przebadane parametry spełniają wymogi rozporządzenia właściwego ministra w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Wyniki badań

Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 23.04.2018

ZAPROSZENIE
NA XLII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 30 kwietnia 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 23.04.2018

ZEBRANIA WIEJSKIE

Informuje się mieszkańców sołectw Twierdza, Pułanki i Gogołów o zwołanych na dzień 29 kwietnia 2018 r. zebraniach wiejskich:

 1. Twierdza - budynek wiejski w Twierdzy o godz. 15:00.

 2. Pułanki - budynek wiejski w Pułankach o godz. 16:00.

 3. Gogołów - budynek wiejski w Gogołowie o godz. 17:00.

Szczegóły dotyczące porządku zebrań umieszczone są na obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

INFORMACJA - 23.04.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje o planowanej przerwie w dostawie wody dla odbiorców. Przerwa planowana jest w dniu 24.04.2018 r. w godzinach 8.00 do 14.00. Przerwa może ulec skróceniu lub wydłużeniu zależnie od postępu prac remontowych. Przerwa w dostawie wody dotyczy odbiorców, których posesje znajdują się na ulicy Mostowej (z wyjątkiem posesji przy moście w Kobylu), Twierdzy (osiedle, DPS), Gliniku Dolnym (bloki), ul. M. Frysztackiego (poniżej banku), ul. Parkowej. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest koniecznością wymiany zasów na rurociągu głównym przebiegającym przez plac "targowicy".
Jeżeli w dniu 24.04.2018 r. będzie niesprzyjająca pogoda (opady deszczu) prace remontowe przełożone zostaną na inny dzień, o nowym terminie odbiorcy zostaną poinformowani.

Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 19.04.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 17.04.2018

KOMUNIKAT

Od 24 stycznia 2018r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa w terminie do 24.07.2018r. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu Word.
Do złożenia wniosku zobowiązani są przedsiębiorcy, o których mowa a art.50 ust.1 pkt 1 - 6 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2018 poz. 21). [więcej...]

INFORMACJA - 13.04.2018

BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ W GMINIE FRYSZTAK

Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że firma Voice Net S.A. realizuje na terenie Gminy projekt mający na celu budowę sieci światłowodowej. Sieć światłowodowa umożliwi dostarczenie do gospodarstw domowych oraz instytucji w Gminie usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon.
Aktualnie mieszkańców Gminy odwiedzają przedstawiciele z legitymacją Voice Net S.A., którzy zbierają zgody na instalację w poszczególnych gospodarstwach domowych. Oczywiście samo wyrażenie zgody nie oznacza zawarcia Umowy o świadczenie usług. Zgoda właściciela posesji jest konieczna do dokonania przyłącza, przez które mogą być w przyszłości świadczone w/w usługi. Dzięki wyrażeniu zgody zostanie dokonane darmowe przyłącze do budynku i można będzie skorzystać z usług szerokopasmowych: internet, telewizja, telefon w dowolnym czasie. [więcej...]

INFORMACJA - 11.04.2018

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 18 kwietnia 2018r. (środa) o godz. 15.30, pokój nr 5 Urzędu Gminy Frysztak.

INFORMACJA - 11.04.2018

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informuje się mieszkańców, że zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów w 2018 roku w dniu 13 kwietnia (piątek) od godziny 7:00 przeprowadzona zostanie pierwsza zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka nie obejmuje opon, które można oddawać w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gliniku Dolnym. Odpady odbierane będą według ustalonych stałych tras odbioru odpadów.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 11.04.2018

INFORMACJA W SPRAWIE SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH ROLNYCH

Wójt Gminy Frysztak informuje, że z dniem 1 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (jednolity tekst Dz.U z 2017 roku poz. 1295 z późniejszymi zmianami), która wprowadziła nowe zasady zgłaszania, szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowań.
[więcej...]

OGŁOSZENIE - 09.04.2018

INFORMACJA

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w roku 2018 zostanie przeprowadzone na koszt gminy badanie monitoringowe gleb pod kątem zakwaszenia oraz zasobności w podstawowe makroskładniki, fosfor, potas i magnez w ilości 50 próbek.
[więcej...]

INFORMACJA - 09.04.2018

ZEBRANIA WIEJSKIE

Informuje się mieszkańców sołectw Glinik Średni, Lubla, Widacz, Chytrówka, Frysztak i Gogołów o zwołanych na dzień 15 kwietnia 2018 r. zebraniach wiejskich:

 1. Glinik Średni - budynek wiejski w Gliniku Średnim o godz. 14:00.

 2. Lubla - budynek wiejski w Lubli o godz. 15:00.

 3. Widacz - budynek wiejski w Widaczu o godz. 16:00.

 4. Chytrówka - budynek Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Chytrówce o godz. 16:30.

 5. Frysztak - sala konferencyjna Urzędu Gminy Frysztak o godz. 17:00.

 6. Glinik Dolny - budynek wiejski w Gliniku Dolnym o godz. 18:00.

Szczegóły dotyczące porządku zebrań umieszczone są na obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

OGŁOSZENIE - 04.04.2018

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 7 - 16 kwietnia 2018r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego.
[więcej...]

INFORMACJA - 03.04.2018

ZEBRANIA WIEJSKIE

Informuje się mieszkańców sołectw Glinik Górny, Huta Gogołowska, Stępina, Cieszyna i Kobyle o zwołanych na dzień 8 kwietnia 2018 r. zebraniach wiejskich:

 1. Glinik Górny - budynek wiejski w Gliniku Górnym o godz. 14:00.

 2. Huta Gogołowska - budynek wiejski w Hucie Gogołowskiej o godz. 15:00.

 3. Stępina - budynek wiejski w Stępinie o godz. 16:00.

 4. Cieszyna - budynek wiejski w Cieszynie o godz. 17:00.

 5. Kobyle - budynek wiejski w Kobylu o godz. 18:00.

Szczegóły dotyczące porządku zebrań umieszczone są na obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

INFORMACJA - 03.04.2018

TARGI PRACY

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie, Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Strzyżowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie, zapraszają na targi pracy w dniu 12 kwietnia 2018 w godzinach 10:00 - 13:00 [więcej...]

INFORMACJA - 30.03.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Informujemy odbiorców wody z wodociągu komunalnego we Frysztaku o wynikach badań wody przeprowadzonych w laboratorium firmy SGS Polska Sp. z.o.o. Próbki wody pobrane zostały przez próbkobiorcę laboratorium 26.03.2018 r. w trzech wyznaczonych punktach. Jednocześnie w tych samych punktach pobrane zostały próbki przez przedstawiciela PSSE w Strzyżowie. Wyniki przeprowadzonych badań nie wykazały żadnych przekroczeń w zakresie mikrobiologii.
[Wyniki badań punkt 1]
[Wyniki badań punkt 2]
[Wyniki badań punkt 3]

Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 29.03.2018

INFORMCAJA DLA INTERESANTÓW

Informuje, że Urząd Gminy Frysztak, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w dniu 30.03.2018r. (wielki piątek) pracują do godziny 13.30.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 21.03.2018

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Frysztak, że woda odpowiada wymaganiom, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U.2017, poz.. 2294). [więcej...]

INFORMACJA - 20.03.2018

ZAPROSZENIE
NA XLI SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 27 marca 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

OGŁOSZENIE - 18.03.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

W związku z niskimi temperaturami powietrza zastępczy punkt poboru wody pitnej uruchomiony zostanie na Stacji Uzdatniania Wody na ul. Mostowej 24 w godzinach od 8.00 do 21.00. Odbiorcy wody którzy z różnych przyczyn nie mogą pobrać wody na SUW proszeni są o kontakt telefoniczny na numer telefonu 502429070
[więcej...]

Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 16.03.2018

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Frysztak zaopatrującego miejscowości: Frysztak, Glinik Dolny, Twierdza, Kobyle, Pułanki, że woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców. [więcej...]

INFORMACJA - 14.03.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 09.03.2018

Informacja ARiMR o płatnościach bezpośrednich w 2018 roku. [więcej...]

INFORMACJA - 09.03.2018

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2018 roku kwoty świadczeń emerytalno - rentowych przysługujących od 28 lutego 2018 roku podlegają podwyższeniu, zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników - wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wynosi 102,98%. [więcej...]

INFORMACJA - 08.03.2018

Informacja dla mieszkańców dotycząca programu PRZYJAZNY DOM realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Program dotyczy dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacji kotłowni węglowych. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

INFORMACJA - 01.03.2018

Informacja dla rolników utrzymujących trzodę chlewną

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło nowe regulacje prawne dotyczące warunków utrzymywania świń (bioasekuracji). Wynikają one z konieczności zabezpieczenia epizootycznego tych gospodarstw przed wniknięciem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV), położonych poza wyznaczonymi obszarami zagrożenia, objętymi ograniczeniami oraz ochronnym, ustanowionymi w północno-wschodniej części terytorium Polski, w związku ze stwierdzonymi ogniskami (u świń) i przypadkami (u dzików) afrykańskiego pomoru świń (ASF). Nowe warunki chowu/hodowli dotyczą zatem pozostałej części powierzchni kraju, w tym w całości obszaru województwa podkarpackiego, gdzie do chwili obecnej nie stwierdzono tej choroby. [więcej...]

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak