[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 15.01.2018

ZAPROSZENIE
NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 29 stycznia 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z XXXIX sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 15.01.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

OGŁOSZENIE - 12.01.2018

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2018

Wójt Gminy Frysztak informuje, o nowych zasadach zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok.
HARMONOGRAM NA 2018 ROK
Nowe Zasady Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2018 roku

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

OGŁOSZENIE - 12.01.2018

INFORMACJA O KURSIE W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego we Frysztaku informuje o naborze na kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin w wymiarze podstawowym (14 godzin) oraz uzupełniającym (7 godzin). Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 723 977 486 oraz w pok. nr 15 Urzędu Gminy Frysztak. Chęć udziału należy zgłaszać do dnia 31.01.2017r.

Z poważaniem
Paulina Banaś

OGŁOSZENIE - 02.01.2018

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wójt Gminy Frysztak informuje, że harmonogram zbiórki wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok zostanie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom do 15 stycznia 2018 roku, po ustaleniu z firmą odbierającą odpady. Do tego dnia nie przewiduje się zbiórki odpadów w żadnej miejscowości.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

OGŁOSZENIE - 22.12.2017

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, ogłasza taryfy za wodę i ścieki zatwierdzone Uchwałą Nr XXXVI/285/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 listopada 2017r. obowiązujace od dnia 01 stycznia 2018r.
[więcej...]

Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 22.12.2017

Gmina Wiśniowa i Gmina Frysztak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak"
Informacja dla uczestników projektu

W dniu 9 stycznia 2018 roku (wtorek) o godzinie 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku odbędzie się spotkanie informacyjne, którego głównych tematem będą sprawy techniczne:

  • opis, założenia projeku

  • omówienie każdej instalacji

  • obowiązki właściciela przed montażem instalacji oraz po

  • obowiązki wykonawcy

  • warunki gwarancji i eksploatacji

  • pytania mieszkańców

[więcej...]

INFORMACJA - 22.12.2017

KONSULTACJE DOTYCZĄCE FUNDUSZY EUROPEJSKICH


Urząd Marszałkowski Wójewództwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Frysztak zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.
Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich. [więcej...]

INFORMACJA - 21.12.2017

ZAPROSZENIE
NA XXXVIII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 28 grudnia 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z XXXVII sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 14.12.2017

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Nabór nr 1/2018/G oraz 2/2018/G do Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

Wójt Gminy Frysztak informuje, iż Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin: Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka, ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr III.1 Rozwój aktywności społeczności lokalnej w ramach przedsięwzięć:
[więcej...]

INFORMACJA - 08.12.2017

ZAPROSZENIE
NA XXXVII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 15 grudnia 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z XXXVII sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 07.12.2017

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

ARiMR przypomina o dokonaniu spisu zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz i świń najpóźniej do 31 grudnia br.
Spis należy przekazać do kierownika Biura Powiatowego ARiMR osobiście, za pośrednictwem poczty lub przy użyciu e-PUAP w terminie 7 dni od jego przeprowadzenia. [plakat...]

INFORMACJA - 06.12.2017

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Frysztak zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2022. [więcej...]

INFORMACJA - 05.12.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 01.12.2017

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLNYCH

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym oraz zdarzającymi sie przypadkami zatruć tlenkiem węgla, przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a w szczególności budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego, o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z poźniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowej (jeżeli instanieje). [więcej...]

INFORMACJA - 29.11.2017

Gmina Wiśniowa i Gmina Frysztak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak"
Informacja dla uczestników projektu

Informujemy Mieszkańców Gminy Frysztak, którzy zadeklarowali udział w projekcie, że od dnia 6 grudnia 2017 roku rozpocznie się podpisywanie uwów w tym zakresie.
Ze względu na fakt, że wszystkie osoby które złożyły deklaracje udziału w projekcie w terminie konkursowym i spełniły warunki udziału w tym zostały pozytywnie zweryfikowane - zostały umieszczone na liście podstawowej, nie ma konieczności zamieszczania listy rankingowej. [więcej...]
[Inne dokumenty]

INFORMACJA - 29.11.2017

ZAPROSZENIE
NA XXXVI SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 29 listopada 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z XXXVI sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 17.11.2017

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
"Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak"

Informujemy mieszkańców Gminy Frysztak, którzy zadeklarowali udział w projekcie i uzyskali pozytywną weryfikację w zakresie możliwości instalacji odnawialnych źródeł energii, że termin zakończenia podpisywania umów w tym zakresie planowany jest do 20 grudnia 2017 roku. [więcej...]

INFORMACJA - 14.11.2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Frysztak zaprasza zainteresowane podmioty do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok". [szczegóły]

INFORMACJA - 14.11.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 10.11.2017

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 20 listopada 2017r. /poniedziałek/ o godz. 15.30, pokój nr 5 Urzędu Gminy Frysztak.

OGŁOSZENIE - 09.11.2017

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 17 - 26 listopada 2017r. dodatkowej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego.
[więcej...]

OGŁOSZENIE - 08.11.2017

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, informuje mieszkańców o pozytywnych wynikach badań próbek wody z wodociągu.
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Z poważaniem Robert Mikuszewski

OGŁOSZENIE - 06.11.2017

Harmonogram dostaw wody

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, informuje mieszkańcow o miejscach i terminach dostaw wody beczkowozem, w dniach od 07.11.2017 do odwołania
Harmonogram dostaw wody

Z poważaniem Robert Mikuszewski

OGŁOSZENIE - 03.11.2017

Harmonogram dostaw wody

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, informuje mieszkańcow o miejscach i terminach dostaw wody beczkowozem, w dniach 02.11.2017 do 06.11.2017
Harmonogram dostaw wody

Z poważaniem Robert Mikuszewski

OGŁOSZENIE - 02.11.2017

Komunikat

Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu komunalnego, w związku z otrzymaną w dniu 02.11.2017 r. informacją o obecności bakterii grupy coli w próbkach wody pobranej w dniu 30.10.2017r. na stacji uzdatniania wody, PHU Tara oraz w przedszkolu we Frysztaku, informuje:

  1. Woda z kranu może być używana do utrzymania higieny osobistej, kąpieli oraz spłukiwania toalet, mycia podłóg i innych celów domowych.

  2. Woda wyłącznie po przegotowaniu może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych oraz podawana zwierzętom.

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny - podchloryn sodu, w podwyższonej ilości. Może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Próbki kontrolne zostaną pobrane w dniu 6 listopada 2017 r. Po uzyskania wyników badania próbki kontrolnej ogłoszony zostanie kolejny komunikat.
Woda zdatna do spożycia będzie dystrybuowana beczkowozem zgodnie z harmonogramem który zostanie ogłoszony w kolejnym komunikacie oraz rozwieszony na tablicach ogłoszeniowych.
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 02.11.2017
 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak