[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 26.06.2017
INFORMACJA - 26.06.2017

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

Zarząd oddziału gminnego Związku OSP RP we Frysztaku oraz Gmina Frysztak organizują w dniu 2 lipca 2017 roku (niedziela) na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.
Rozpoczęcie zawodów o godz. 12:00 a w programie starty MDP - młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców do 16 lat, grupy C - kobiety powyżej 16 lat oraz grupy A - mężczyźni powyżej 16 lat.
Podczas zawodów wolontariusze z OSP Glinik Górny, będą zbierać dobrowolne datki na protezę 4 palców lewej ręki dla Aleksandry, członkini jednostki z glinika. [więcej...]

Zarząd oddziału gminnego
Związku OSP RP we Frysztaku

INFORMACJA - 19.06.2017

DZIEŃ OTWARTY W DELEGATURZE KBW W RZESZOWIE
21 CZERWCA 2017R.

W środę 21 czerwca 2017r. w godz. 9:00-15:00 w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie (budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, IV piętro, pok. 416) odbędą się konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w przyszłorocznych wyborach samorządowych.
Konsultacje będą polegały na zaprezentowaniu wzorów kart do głosowania w formie zbroszurowanej i formacie A0 i A1 oraz zapoznaniu się z propozycją treści informacji o sposobie głosowania.
Ponadto wyborcy będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o prawie do głosowania, udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oraz zapoznać się z zasadami głosowania w wyborach samorządowych.

INFORMACJA - 16.06.2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI PO DNIU 17.06.2017 ROKU

W związku z przyjętą przez sejm RP w dniu 11 maja 2017 roku nowelizacja ustawy o ochronie przyrody informuję, że z dniem 17 czerwca 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 roku poz. 1074), która wprowadziła do ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 2004 zmiany, na podstawie których wprowadzono obowiązek dokonywania zgłoszeń w odniesieniu do drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. [więcej...]
Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew dostępny jest w biuletynie informacji publicznej Gminy Frysztak w menu Wzory dokumentów i formularzy, lub pod linkiem Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 09.06.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 09.06.2017

ZAPROSZENIE
NA XXXII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 23 czerwca 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Zapraszam również na transmisję na żywo XXXII sesji Rady Gminy Frysztak, w dniu 23 czerwca, która dostępna będzie pod linkiem Transmisja on-line

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 09.06.2017

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 19 czerwca 2017r. /poniedziałek/ o godz. 15.30, pokój nr 5 Urzędu Gminy Frysztak.

INFORMACJA - 06.06.2017

INFORMACJA

Ze względu na wypadające na dzień dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy Frysztak święto Bożego Ciała informuje się mieszkańców, że Przewodniczący przyjmował będzie dnia następnego, czyli w piątek 16 czerwca 2017r. w godz. Od 10:00 do 12:00.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 05.06.2017

Ć W I C Z E N I A RENEGADE - SAREX 17/I

Informuje się mieszkańców Gminy Frysztak, że w dniach 6 - 8 czerwca 2017 r. odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE - SAREX 17/1".
W ramach treningu może być przeprowadzone głośna próba uruchamiania systemów alarmowych (syren) i mogą być wyemitowane sygnały:
1. - "ogłoszenie alarmu" - sygnał syren modulowany trwający przez okres 3 minut.
2. - "odwołanie alarmu" - sygnał syren ciągły trwający przez okres 3 minut
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. , poz. 96)

Wójt
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 25.05.2017

Wójt Gminy Frysztak informuje, że ze względu na realizację projektu pn:
"Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku"

obejmującego przebudowę ulicy Jana Samolewicza, Franciszka Grzegorza Gołębiowskiego oraz Parkowej wystąpią utrudnienia w dojeździe do posesji oraz sklepów i zakładów związane z wyłączeniem z ruchu części odcinków dróg.
Wyłączenia związane są z przystąpieniem do wykonywania korytowania dróg wraz z podbudową pod realizacje ostatniego etapu związanego z wykonaniem jezdni i ciągów pieszych z kostki brukowej.
Wykonawca robót dołoży wszelkich starań aby wykonywanie tych prac było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i korzystających z dojazdów, jednak wyłączenie poszczególnych odcinków robót z ruchu na czas ich realizacji jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania robót.
Prosimy o wyrozumiałość w związku z powstałymi uciążliwościami, a ze strony Inwestora deklarujemy współpracę w kierunku dołożenia wszelkich starań w zakresie zrealizowania inwestycji zgodnie z założeniami projektowymi i ewentualnymi uzgodnieniami z właścicielami posesji przyległych do w/w ulic.

Wójt
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 24.05.2017

ZAPROSZENIE
NA XXXI SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXI sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 31 maja 2017r. o godzinie 10:00 w sali budynku wiejskim w Lubli.
[więcej...]
Przepraszamy ale, ze względu na wyjazdową sesję nie będzie transmisji online.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 18.05.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 18.05.2017

ĆWICZENIA ALARMOWANIA

Informuje się mieszkańców Gminy Frysztak, że w dniu 23 maja 2017r. odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożenach w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "WISŁA 2017".
W ramach treningu zostanie przeprowadzona głośna próba uruchamiania sysytemów alarmowych (syren) i zostaną wyemitowane sygnały:
1. godz. 13:00 - "ogłoszenie alarmu" - sygnał syren modulowany trwający przez okres 3 minut.
2. godz. 13:15 - "odwołanie alarmu" - sygnał syren ciągły trwający przez okres 3 minut.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 17.05.2017

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

Informuję, że Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół mogą w dniu 19.05.2017r. (piątek) obsługiwać interesantów w ograniczonym zakresie ze względu na brak prądu w budynku urzędu.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 11.05.2017

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 22 maja 2017r. /poniedziałek/ o godz. 15.30, pokój nr 5 Urzędu Gminy Frysztak.

INFORMACJA - 29.04.2017

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU II KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o rozpoczęciu II konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2022
[więcej...]

INFORMACJA - 26.04.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje w załączeniu numery służbowych telefonów pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzyżowie oraz dane adresowe urzędowych lekarzy weterynarii upoważnionych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do:

  • Badania zwierząt oraz wystawiania świadectw zdrowia w obrocie krajowym;

  • Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny;

  • Szczepień ochronnych i badań rozpoznawcyzch;

  • Pobierania prób do badań.

[więcej...]

INFORMACJA - 24.04.2017

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA NA USUWANIE AZBESTU

W związku z realizacją projektu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "SYSTEM - wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" Wójt gminy Frysztak informuje, że w dalszym ciągu można składać wnioski o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. [więcej...]
Wzór Oświadczenia
Wzór Wniosku

INFORMACJA - 21.04.2017

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzyżowie informuje, że Biuro Powiatowe przyjmuje wnioski o przyznanie płatności obszarowych na 2017 rok w nstępujacych godzinach:
- od 24 do 28 kwietnia w godzinach 7:30 do 18:30
- od 2 do 15 maja w godzinach 6:00 do 20:00.
Sprawy związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt obsługiwane będą w godzinach od 7:30 do 15:30.

INFORMACJA - 21.04.2017

ZAPROSZENIE
NA XXX SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 28 kwietnia 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Zapraszam również na transmisję na żywo XXX sesji Rady Gminy Frysztak, w dniu 28 kwietnia, która dostępna będzie pod linkiem Transmisja on-line

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 13.04.2017

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 24 kwietnia 2017r. /poniedziałek/ o godz. 15.30, pokój nr 5 Urzędu Gminy Frysztak.

INFORMACJA - 12.04.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 06.04.2017

KOMUNIKAT - UTRZYMYWANIE DROBIU

Wójt Gminy Frysztak informuje, że z dniem 07.04.2017 roku weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie złagodzenia restrykcji w zakresie utrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych od dnia dzisiejszego nie obowiązuje m.in. nakaz utrzymywania drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych. Treść nowego rozporządzenia

INFORMACJA - 06.04.2017

AKTUALIZACJA PLANÓW GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY I PROGRAMU WODNO- ŚRODOWISKOWEGO KRAJU.

Szanowni mieszkańcy Gminy informujemy o aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) i programu wodno- środowiskowego kraju (aPWŚK).
Dokumenty związane z dokonanymi aktualizacjami dostępne są na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW): http://www.kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html oraz http://kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Baza-danych-i-geobaza-do-aktualizacji-planow-gospodarowania-wodami-na-obszarach-dorzeczy.html
Pismo Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 06.04.2017

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 4 - 13 kwietnia 2017r. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. [więcej...]

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak