Aktualności

Dodatek osłonowy

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) realizacją zadania „dodatek osłonowy” będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu  i żywności.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w siedzibie Ośrodka (budynek Urzędu Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20), pok. nr 3 i 4. Wnioski można również składać pocztą tradycyjną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić dostępny jest na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Więcej „Dodatek osłonowy”

Rozlicz PIT za 2021 w Gminie Frysztak – projekt „Wspieraj lokalnie”

Szanowni Mieszkańcy Gminy

W związku z przystąpieniem przez Urząd Gminy Frysztak do projektu „Wspieraj lokalnie”, na stronie Gminy Frysztak www.frysztak.pl w menu po prawej stronie został umieszczony baner przekierowujący do aplikacji umożliwiającej rozliczenie PIT, z możliwością łatwego wybory organizacji pożytku publicznego w celu przekazania 1% podatku za rok 2021.

Dostęp do aplikacji jest również możliwy poprzez kliknięcie banera poniżej

Przekaż 1% w gminie Frysztak

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Program PIT.

Zapraszamy do korzystania z aplikacji

Prace remontowo – konserwatorskie przy schronie w Stępinie w 2021 r.

Zakończyły się prace remontowo – konserwatorskie na obiekcie schronu kolejowego w Stępinie. W 2021 r. udało się wykonać prace w trzech etapach.

W I etapie dokonano oczyszczenia powierzchni schronu kolejowego z porastających mchów i roślinności. Wykonano także oświetlenie terenu przed zabytkiem oraz iluminację jego przedniej części. Prace I etapu wykonane były z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 61 273 zł.

W II i III etapie prac dokonano oprysku środkiem biobójczym na powierzchni 2713 m2 schronu oraz oprysku środkiem wzmacniającym jego betonowe poszycie na powierzchni 1510 m2.

Prace remontowo – konserwatorskie w ramach II i III etapu zrealizowano przy wsparciu finansowym:

 • Województwa Podkarpackiego w kwocie 31 000,00 zł,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu w kwocie 30 000,00 zł,
 • Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 5 000,00 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KURSÓW AUTOBUSÓW NA LINIACH: HUTA GOGOŁOWSKA – STRZYŻÓW ORAZ RÓŻANKA -STRZYŻÓW

Powiat Strzyżowski informuje, że od dnia 01 grudnia 2021 r. dowóz osób na poniższych trasach odbywał się będzie w następujący sposób:

 1. Huta Gogołowska – Stępina – Cieszyna – Strzyżów:
  • Rano – godz. 6.15 wyjazd z Huty Gogołowskiej
  • Po południu – godz. 13.10 oraz 15.00 wyjazd z dworca autobusowego w Strzyżowie
 2. Różanka-Grodzisko- Zawadka – Strzyżów:
  • Rano – godz. 5.55 oraz 7.05 wyjazd z Różanki Góra
  • Po południu – godz. 13.10 oraz 15.00 wyjazd z dworca autobusowego w Strzyżowie

Transport publiczny wykonuje firma: Transport Osobowo-Towarowy Janusz Zimny Wysoka Strzyżowska 227

Przystanki na powyższych trasach – jak dotychczas. Bilety na przejazd do zakupu u kierowcy.

Do góry